ผ้าจีวรพระ

หมวดหมู่สินค้า: ผ้าจีวรพระ

31 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 7158 ผู้ชม

จากความตั้งใจ ในการผลิตผ้าให้ พระ ใด้ใช้ ผ้าที่ดี มีคุณภาพ ทำให้ ทาง บริษัท มุ่งมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างไม่หยุดนิ่ง จนถึง ทุกวันนี้ เราได้ ผลิตผ้า ให้พระสงฆ์ ทั่วโลก ใช้ มากมาย เช่น ผ้า cotton twill , มัสลิน , ซัลฟอไรท์ , ป่านแก้วสวิต , ป่านญี่ปุ่น , ผ้าสิงคิวรรณ และ ป่าน USA และ ทาง บริษัท ยังคงผลิตผ้า ที่ดี มีคุณภาพ แปลก ใหม่ ในทุกๆปี

Engine by shopup.com